» » » Presentació del projecte Superilla Barcelona

Presentació del projecte Superilla Barcelona

Davant el repte climàtic i l’ampli consens que la ciutat ha de ser un espai saludable, l’Ajuntament de Barcelona presenta el programa Superilla Barcelona, amb l’objectiu d’avançar cap a una ciutat més sana, més justa, més segura i que afavoreixi les relacions socials i econòmiques de proximitat.

El 3 de març amb la presència de Xavier Matilla, arquitecte en cap de l’ajuntament de Barcelona i els 8 equips redactors, es presentará el projecte, en el Centre Obert d’Arquitectura del COAC de Barcelona.

Imatge: © Ajuntament de Barcelona

Un cop consolidades les primeres experiències, s’inicia una nova etapa, un salt d’escala on el concepte Superilla s’entén com un model amb visió i capacitat transformadora per a tota la ciutat, on l’objectiu és avançar cap a una mobilitat més sostenible, a l’hora que es defineix una nova infraestructura ambiental amb voluntat de donar resposta als nous reptes que afronten les ciutats.

Conscient del canvi de model que això suposa, l’Ajuntament de Barcelona va voler obrir al màxim la reflexió sobre el paper de l’espai públic a la ciutat, i específicament a l’Eixample, el teixit que concentra a dia d’avui, pitjors indicadors ambientals; i per aquest motiu va llençar un concurs de projectes per a definir el nou model de carrer, que ha d’esdevenir la llavor per a un canvi global en la part central de la metròpoli.

Aquest nou model de ciutat, representa una nova manera de pensar i projectar, que cal que sigui construïda amb una mirada multidisciplinar, innovadora i rigorosa, treballada entre el màxim d’agents possible. Exemple d’aquesta nova manera de fer ciutat, són els projectes per als nous carrers de l’Eixample, que han estat fruit d’un procés col·laboratiu ampli i intens. Un treball en el que han participat equips de professionals de diverses disciplines conjuntament i equips tècnics municipals, comptant amb les aportacions del Consell Assessor Superilla i desenvolupat a través d’un procés de participació que ha permès conèixer i integrar necessitats del veïnat, associacions i entitats interessades.

MÉS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.