» » » Concurs de Cobertes Verdes

Concurs de Cobertes Verdes

Barcelona posa en marxa el concurs de cobertes verdes.

L’Ajuntament  de Barcelona posa en marxa el concurs de cobertes verdes, una iniciativa per aconseguir 10 nous terrats verds  i difondre els seus beneficis , tant per a la ciutat com per als edificis a on se situïn.

Les cobertes verdes són uns dels elements claus per aconseguir una ciutat més verda i sostenible, tal i com s’estableix en les mesures de govern com Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020 i el Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana.

S’atorgaran subvencions per a l’execució de 10 cobertes verdes a la ciutat, prioritàriament en edificis d’habitatge, però també altres edificis amb un fort impacte paisatgístic o que puguin generar una millora de caràcter col·lectiu i social.

L’objectiu es transformar cobertes en espais sostenibles que incloguin espais verds, productius, instal·lacions d’energies renovables i captació d’aigua de pluja.

Aquest concurs sorgeix gràcies a la iniciativa del grup de treball “Cobertes Mosaic”,  format per organitzacions signants del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022 (membres de la xarxa Barcelona + Sostenible) que treballen per tirar endavant iniciatives  de manera col.laborativa per a fer de Barcelona una ciutat més habitable.

Les cobertes verdes aporten un gran nombre de beneficis a la ciutadania:

Econòmics:
Reducció del consum d’energia: la coberta vegetal permet una reducció de fins al 23% en el consum d’energia per a calefacció i el 75% per a l’aire condicionat.
Incrementa el valor de la propietat: la possibilitat d’estalviar energia (per la generació d’autoconsum) i l’increment de la superfície útil dels immobles arriben fins i tot a incrementar el seu valor en un 20%.
Socials:
Mitigació dels sorolls: permeten una reducció de la reflexió del soroll de 3 dB i un aïllament acústic de fins a 8dB.
Protecció del sistema impermeable: duren fins a tres vegades més, ja que està protegit contra l’exposició als raigs ultraviolats, la pluja i les fluctuacions de temperatura.
Zona d’esplai: milloren la qualitat de vida dels habitants de la ciutat, les fan més útils i agradables per a ser aprofitades a nivell personal, individualment o col·lectiva.
Ambientals:
Millora la qualitat d’aire: redueix la quantitat de CO2 en l’aire i ajuda a contrarestar l’escalfament global.
Redueix l’efecte d’escalfament de les ciutats: reflecteixen gran part de la calor, de manera que genera una reducció de la temperatura en l’entorn. L’ùs de plantes, en emetre humitat, refreden l’aire.
Retenció d’aigua pluja i generació d’energia: en alguns casos permeten reduir la quantitat d’aigua que s’aboca al clavegueram, entre un 70 i un 95% durant l’estiu.

El dia 13 de novembre serà la data límit per a la presentació de propostes en la fase de preselecció (on s’escolliran 50 propostes).

Mes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.