» » » Superilla Barcelona: cap a la ciutat del s.XXI

Superilla Barcelona: cap a la ciutat del s.XXI

La Superilla Barcelona pren forma.

Barcelona inicia la transformació de l’espai públic de l’Eixample amb unes actuacions prioritàries que convertiran en eixos verds els carrers de Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona. A més, també es crearan quatre grans places, d’uns 2.000 m2 cada una, que s’ubicaran a les cruïlles entre dos eixos verds, ocupant l’espai que fins ara només estava dedicat als vehicles: Consell de Cent amb Rocafort, Comte Borrell, Enric Granados i Girona. La Superilla Barcelona per tant, pren forma.

Amb la voluntat d’obrir un debat tècnic i professional sobre aquest nou model d’espai públic, l’Ajuntament va convocar dos concursos d’idees, un per a les places i un per als eixos verds. L’objectiu dels concursos era trobar una resposta innovadora per a un nou tipus d’espai públic que prioritzi realment les persones i que integri els processos naturals, el verd i la biodiversitat, optimitzant els recursos, amb solucions racionals i senzilles. A continuació es mostren les propostes guanyadores escollides pel jurat del concurs d’entre tots els participants (40 propostes per al concurs d’eixos i 46 per al de places).

En el concurs d’eixos verds, les propostes guanyadores no són definitives. Ara, els quatre equips vencedors hauran de treballar conjuntament per crear el Document de Model d’Espai Públic dels Eixos Verds. A més, en tots els casos, els equips rebran les conclusions del procés participatiu que està en marxa, amb les aportacions del veïnat i les entitats, per tal de millorar cada projecte i per tant la Superilla Barcelona.

Resultats del concurs de places:

1.Plaça Consell de Cent / Rocafort
El parlament de les espècies
Estudi08014. Arquitectura, ciutat, territori, S.C.P.P.

El jurat l’ha valorat com una proposta contundent que genera un gran espai naturalitzat al centre de forma quadrada, de 1.000 m2, i organitza la plaça de forma concèntrica en funció dels usos que hi va generant.

2. Plaça Consell de Cent / Comte Borrell
L’illa de les illes
UTE Clara Solà-Morales + Albert Casas Álvarez + Frederic Villagrasa Álvarez

Es proposa una plaça que funciona concèntricament, amb un quadrat permeable i naturalitzat al centre on es col·loca una zona d’estar 16 arbres que creen un ambient agradable. Al seu voltant s’allibera espai per fer-hi activitats i els usos de barri que actualment ja tenen lloc en aquest emplaçament.

3. Plaça Consell de Cent / Enric Granados
Jardín ILLA
UTE GPO Ingeniería y Arquitectura, S.L.U. + LAND LAB, laboratorio de paisajes, S.L.

Es crea un gran jardí en aquest entorn, ja força pacificat i on actualment hi ha usos terciaris, i es potencia la vida de barri amb zones d’estada i de joc i, sobretot, amb molt més verd.

4. Plaça Consell de Cent / Girona
Superescocell
UTE Under Project Lab, S.C.P. + BOPBA Arquitectura, S.L.P.

Partint de la idea que els escocells són la unitat natural mínima de l’Eixample, magnifica aquest element com un ecosistema metabòlic que cal potenciar i el fa extensiu per tota la plaça allà on és possible, tenint en compte que hi ha l’estació de Metro en el subsòl. Per aquesta raó concentra la part verda i permeable al costat muntanya, i aquesta disposició li permet tenir bon assolellament. A més, li permet ubicar altres usos com l’estada o el joc en les zones no tant plantades.

Concurs d’eixos verds

El jurat del concurs d’eixos verds de Superilla Barcelona ha escollit entre totes les propostes presentades els quatre projectes que millor poden representar com ha de ser el carrer del segle XXI. Això sí, les propostes d’aquests equips no són definitives. Ara, el primer classificat serà l’encarregat de redactar el Document de Model d’Espai Públic dels Eixos Verds, que fixarà les bases pel desenvolupament i l’execució dels futurs projectes d’eixos verds, i ho farà treballant de manera col·laborativa amb la resta de guanyadors seleccionats pel jurat i la coordinació de l’Oficina Tècnica Superilla Barcelona.

Premisses del nou model de carrer del s. XX

1.Protagonisme absolut del vianant: garantint recorreguts rectes i continus. Només els vehicles privats amb destí al propi carrer podran circular, i a 10km/h.
2.Carrers que garanteixen l’accessibilitat universal: plataforma única que es desplega de façana a façana i al llarg de tot el tram.
3.Desapareixerà l’asfalt: amb paviments de contingut reciclat que permetin avançar cap a la neutralitat de carboni.
4.Una explosió de verd: sobretot allà on pot ser més contundent, als xamfrans i les places.
5.Un lloc on es fomenti la vida de barri: zones d’estada i de joc infantil on es trobin les famílies i el veïnat.
6.Un carrer que fomenti el comerç de proximitat: assegurant un espai amable, zones per a la càrrega i descàrrega i per la gestió dels residus.
7.Un nou model de carrer sostenible: aprofitament de l’aigua de la pluja i incorporació de sistemes fotovoltaics que subministrin l’energia que requereix l’enllumenat.

Resultats del concurs d’eixos verds:

1. Caminar des del centre
UTE b67 Palomeras Arquitectes, SLP + Cierto Estudio, SCCLP

El jurat destaca la voluntat d’apropiació del carrer per part dels veïns i les veïnes i el concepte de caminar des del centre amb una nova perspectiva i vivència per part del vianant.

2. De SÒL a SOL (invariants i variants)
UTE Esteyco-Caceres Arquitectura + Estudi Martí Franch Arquitectura del Paisatge + Nablabcn Studio

Aposta per fer una visió del conjunt de l’eix de Consell de Cent i la diferenciació de les diferents tipologies d’espai presents a tot l’eix: les places, les cruïlles, els trams d’intercanvi, els trams de jardí-silenci i els trams de mosaic.

3. Giraverd
UTE González Cavia y Cabrera Arquitectura Urbanismo y Paisaje, SL + Fabric Office, SCCLP
El jurat considera rellevant la ruptura de l’eix longitudinal que inverteix la jerarquia vehicle-vianant, especialment a l’arribada a les cruïlles, i la diferent concentració del verd a les parts més amples dels xamfrans.

4. Galeries de vida
UTE GPO Ingeniería y Arquitectura, S.L.U. + AGENCE TER, SARL + Ana Coello de Llobet, S.L.P.
El jurat ha considerat especialment rellevant el concepte de 3 ecosistemes diferenciats que es divideixen entre ecosistema viu, ecosistema social i ecosistema de serveis. També destaca l’aposta per implantar una canòpia verda, a la banda assolellada del carrer.

Llegir més

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.